සිරි විජයාරාමය

වර්ෂ 1980 මුල් භාගයේ රජය විසින් පූජා භූමියක් සඳහා වෙන්කරන ලද ඉඩම කිසිදු නඩත්තුවකින් තොරව පැවතුන කාලයක උද්යෝගීපුර රූපතුංග මුදලාලි මහතා ගේ මූලිකත්වයෙන් එම ඉඩමේ බෝ පැලයක් රෝපණයක කොට එය ආරක්ෂා කරන ලද්දේ අනාගතයේ බොහෝ දෙනාගේ වැඳුම් පිදුම් වලට ලක්වෙන පූජා භූමියක් ඉදිවීමේ ප්‍රාර්ථනය පෙරදැරිවයි. ඒ අනුව හැඩිගම ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමයේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ අනුදැනුම සහිතව වේපතඉර පඤ්ඤාසේකර හා වේපතඉර හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනම උද්යෝගීපුර භූමියව වැඩම කර කුඩා ආවාස ගෙයක 1982 මැයි 5වන දින සිරි විජයාරාමය ආරම්භ කර එම අවුරුද්දේ වේපතඉර පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ නායකත්වයෙන් පළමු වස් වැසීම සිදු කරන ලදී..

වේපතඉර හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ රත්මලාන පරමධම්මචේතිය පිරිවෙනෙහි උගන්වමින් සිටින කාලය තුල, උන්වහන්සේ ගුරු පත්වීමක් ලබා අනුරාධපුරට ගොස් වසර කිහිපයකට පසු, 1990 පෙබරවාරි 1 වන දින කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයට ගුරු පත්වීම ලැබීමෙන් පසු නැවත සිරි විජයාරාමයෙට වැඩම කරවීය.

ගරු කඳුරුපොකුනේ ධම්මාවාස අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපවත් වීමෙන් පසු එහි විහාරාධිපති තනතුර භාර ගැනීමට වේපතඉර පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේට සිදුවිය. ඉන් පසුව 1991 අප්‍රේල් 30 වන දින වේපතඉර හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ සිරි විජයාරාමයෙහි විහාරාධිපති ලෙස පත්වීමෙන් පසු, එවකට පොල් අතු මඩුවක් ලෙස පැවතුන ආවාස ගෙය අලුත් වැඩියා කොට දිනෙන් දින, වසරෙන් වසර සිරි විජයාරාමය අද ඇති තත්වයට දියුණු කිරීමට උන්වහන්සේ ප්‍රමුඛ විහාරස්ථ ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ දායක මණ්ඩලය කටයුතු කරන ලදී.

මේ අතරතුර තිලක් කුලතුංග මහතා හා මහත්මිය බොල්ගොඩ ගංතෙර කුණු දමමින් තිබූ පර්චස් 6ක ඉඩම සිරි විජයාරාමයට පූජා කිරීමන් අනතුරුව එහි 1998 වසරේ විහාර ගෙයක් හා බෝධීන් වහන්සේ නමක් රෝපිත කිරීම ආරම්භ කර 2001 වසරේ ඒවා විවෘත කරන ලදී. විශාල ජනතාවකගේ පුද බිමක් උන මෙහි යාබද ඉඩමද සිරි විජයාරාමයට පූජා කිරීමෙන් අනතුරුව බැතිමත් දායක මහත්ම මහත්මීන් ගේ දායකත්වයෙන් රණවිරු මහා සෑය එම ඉඩමේ ඉදි කරන ලදී.

සිරි විජයාරාමය අද

වත්මන් සිරි විජයාරාම විහාරස්ථ ස්වාමීන් වහන්සේලා

ශාස්ත්‍රපති ගරු වේපතඉර හේමාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ (විහාරාධිපති)
රාජකීය පණ්ඩිත කඳුරුපොකුනේ ධම්මාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ (විහාරාධිකාරී)
තල්ගම්පල ඥාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ (විහාරවාසී)
රාජකීය පණ්ඩිත ලුණුගම්වෙහෙරේ පඥ්ඥාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ (විහාරවාසී)