රණවිරු උපහාර වෙහෙරේ ධාතු නිධාන පූජෝත්සවය

Posted on

පිළියන්දල, වෑවල, උද්යෝගීපුර සිරි විජයාරාම විහාරස්ථානයේ රුදුරු ත්‍රස්තවාදයෙන් රට මුදවාගත් රණවිරුවන්ට උපහාර පිහිස බොල්ගොඩ ගංතෙර අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද බුබ්බුලාකාර චෛත්‍ය රාජයාණන් වහන්සේගේ ධාතු නිධානය, නිධන් වස්තු තැන්පත් කිරීම හා කොත පැලන්දවීම 2017 මැයි මස 05 වන දින පෙ.ව 8.00ට හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිදුන්ගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *